top of page

ויסקי טיספון של מזקקה מאיילה , בן 10 שנים שיושן בחבית אקס ברבן חרוכה מחדש שהניבה 335 בקבוקים .

הוויסקי מעושן ובמקרה הזה המבקבק בוחר לבדוק את רמת הפנולים בנוזל עצמו ולא בשעורה המולתתת.

לחובבי הגאנר המעושן.

PEAT REEK 10 years, 21 ppm, 58.4%, Ex-Recharred Cask

460.00 ₪Price
    bottom of page