top of page

ליין הפיט ריק ,ממזקקה שאת שמה אסור לגלות במקרה הזה מאיילה והיא אחת הגדולות באי.

הסינגל מאלט בן ה 10 שנים התיישן בחבית ברבן ועבר פיניש בחבית חרוכה מחדש , דבר שמעצים את הטעמים המתקתקים של הוויסקי יחד עם שכבה של עשן נעימה .

PEAT REEK 10 years, 58.4%, 21ppm, Recharred Cask.

450.00 ₪Price
    bottom of page